سلام من دو روزه پاکم لطفا دعا کنین تا بتونم …

Comment on اعلام پاکی by هادی.

سلام من دو روزه پاکم لطفا دعا کنین تا بتونم ترک کنم هم بر من هم بر همه افرادی که واقعا قصد ترک دارند

هادی Also Commented

اعلام پاکی
سلام من یک روزه پاکم
واقعا خیلی سختهههههههههه


اعلام پاکی
سلام دوستان عزیز سی و یک روز پاکی. خیلی حس خوبیه لذت بخشه انشاالله هممون موفق میشیم.


اعلام پاکی
سلام
اولین روز پاکم.


Recent Comments by هادی

مهدی بابایان
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۵۶۷۶۹۱۶


مصطفی موسوی
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۵۶۶۳۲۵۲


مصطفی موسوی
بعد از پردازش اعمال پرداخت


مصطفی موسوی
وضعیت از در انتظار به کامل تغییر یافت


مصطفی موسوی
شماره تراکنش بانکی: ۵۹۶۳۶۸۴۶۸۹۳