سلام بچه ها خدا قوت من این دهمین روزه ک …

Comment on اعلام پاکی by محمد.

سلام بچه ها خدا قوت من این دهمین روزه ک پاکم حس خوبی بهم دست میده. انشاالله شماها هم میتونید.

محمد Also Commented

اعلام پاکی
سلام من یک روزه پاکم
واقعا خیلی سختهههههههههه


اعلام پاکی
سلام دوستان عزیز سی و یک روز پاکی. خیلی حس خوبیه لذت بخشه انشاالله هممون موفق میشیم.


اعلام پاکی
سلام
اولین روز پاکم.


Recent Comments by محمد

مهدی بابایان
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۵۶۷۶۹۱۶


مصطفی موسوی
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۵۶۶۳۲۵۲


مصطفی موسوی
بعد از پردازش اعمال پرداخت


مصطفی موسوی
وضعیت از در انتظار به کامل تغییر یافت


مصطفی موسوی
شماره تراکنش بانکی: ۵۹۶۳۶۸۴۶۸۹۳