به امید خدا از امروز میخوام پاک بودن رو شروع …

Comment on اعلام پاکی by عمران.

به امید خدا از امروز میخوام پاک بودن رو شروع کنم برای تمام کسانی که میخوان راه پاکی جنسی رو انتخاب کنن آرزوی موفقیت میکنم‌.