سلام.من اولین روزه ترک هستم.با آروزی موفقیت برای همه …

Comment on اعلام پاکی by علی.

سلام.من اولین روزه ترک هستم.با آروزی موفقیت برای همه

علی Also Commented

اعلام پاکی
سلام.من ۱۰ روزه ترک هستم.خدایا شکرت به امید تو به جلو حرکت میکنم.وهرگز یاد تو را فراموش نمیکنم.با آرزوی پاکی برای شما دوستان


اعلام پاکی
سلام.به همه ای دوستان من ۹ روزه ترک هستم.ورزش یادتون نره


اعلام پاکی
سلام.اقای رنجبری.منظورم از جنگیدن.همان رها کردن افکار منفی است.بله منظور شما درسته.مقاومت در برابر افکار منفی وآزاد گذاشتن دروازه ها برای افکار مثبت.افکار همیشه به سراغ ادم می آیند