سلام.من اولین روزه ترک هستم.با آروزی موفقیت برای همه …

Comment on اعلام پاکی by علی.

سلام.من اولین روزه ترک هستم.با آروزی موفقیت برای همه

علی Also Commented

اعلام پاکی
سلام.من دو روزه ترکم.با ارزوی موفقیت پاکی روز های بیشتر برای همه ای عزیزانم


اعلام پاکی
سلام.علتش چی بود دوست عزیز


اعلام پاکی
سلام.علتش چی بود کاستی هات رو میتونی بگی.منم ترک کرده بودم دوباره بازگشتم