سلام.من اولین روزه ترکم هستس.خدایا به امید تو در این …

Comment on اعلام پاکی by علی.

سلام.من اولین روزه ترکم هستس.خدایا به امید تو در این راه قدم میگذارم

علی Also Commented

اعلام پاکی
سلام.من دو روزه ترکم.با ارزوی موفقیت پاکی روز های بیشتر برای همه ای عزیزانم


اعلام پاکی
سلام.علتش چی بود دوست عزیز


اعلام پاکی
سلام.علتش چی بود کاستی هات رو میتونی بگی.منم ترک کرده بودم دوباره بازگشتم