سلام ۱۲روزه ک پاکم امیدوارم به ترک و میدونم که …

Comment on اعلام پاکی by زندگی رویایی.

سلام ۱۲روزه ک پاکم امیدوارم به ترک و میدونم که تمومه شما هم میتونید

زندگی رویایی Also Commented

اعلام پاکی
سلام ۳۲روز بود ترک کردم ولی شکست خوردم مهم نیس چون ایندفعه کارش تمومه یا خدا بگو و شروع کن