سلام ۱۵روز تا ابد اصلا فکرشم نمیکنم …

Comment on اعلام پاکی by محمد.

سلام ۱۵روز تا ابد اصلا فکرشم نمیکنم

محمد Also Commented

اعلام پاکی
سلام ۱۵روز تا ابد اصلا فکرشم نمیکنم چون خیلی کثیف یک عمر. بهش گوش دادیم هیچی نصیبمان نشد


اعلام پاکی
سلام امروز هفتمین روز پاکیم موفقیت ابدی در پیش است کلای


اعلام پاکی
سلام امروز چهار روز پاکم پیش ب سوی موفقیت ابدی