سلام ۳۲روز بود ترک کردم ولی شکست خوردم مهم نیس …

Comment on اعلام پاکی by تقدیر.

سلام ۳۲روز بود ترک کردم ولی شکست خوردم مهم نیس چون ایندفعه کارش تمومه یا خدا بگو و شروع کن

تقدیر Also Commented

اعلام پاکی
سلام ۱۲روزه ک پاکم امیدوارم به ترک و میدونم که تمومه شما هم میتونید