سلام.من دو روزه ترکم.با ارزوی موفقیت پاکی روز های بیشتر …

Comment on اعلام پاکی by علی.

سلام.من دو روزه ترکم.با ارزوی موفقیت پاکی روز های بیشتر برای همه ای عزیزانم

علی Also Commented

اعلام پاکی
سلام.علتش چی بود دوست عزیز


اعلام پاکی
سلام.علتش چی بود کاستی هات رو میتونی بگی.منم ترک کرده بودم دوباره بازگشتم


اعلام پاکی
سلام.من ۱۰ روزه ترک بودم ولی شکست خوردم.دوباره پا میشم وادامه میدم.یا علی توکل برخداوند