سلام ، خدایا شکرت ! به لطف خدا امروز ۱۵ روزه …

Comment on اعلام پاکی by عرشیا.

سلام ، خدایا شکرت !
به لطف خدا امروز ۱۵ روزه که حالم عالیه !
یه پیشنهاد برای دوستان : هرگز و هرگز احساس گناه نکنید ، این خیلی مهمه !
طبق قانون جذب :: احساس بد = اتفاقات بد
و احساس خوب = اتفاقات خوب

عرشیا Also Commented

اعلام پاکی
سلام ، امروز اولین روزمه !


اعلام پاکی
سلام دوستان ، ۱۵ روز


اعلام پاکی
سلام .اولین روزمه.دعا کنید برلم


Recent Comments by عرشیا

بوم Millionaire
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


بوم Millionaire
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


رضا کله
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳۹۲۳۸۲۱


بوم Millionaire
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳۹۱۰۲۶۳


علی پوریان زاده
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳۹۰۹۱۰۲