سلام ديشب بود كه تصميم گرفتم اين كار رو براي …

Comment on اعلام پاکی by سينا.

سلام
ديشب بود كه تصميم گرفتم اين كار رو براي هميشه كنار بذارم، قبلا هم زياد تلاش كرده بودم و راه هاي مختلف رو اجرا كردم ولي هيچ كدوم جواب نداد، ولي ديشب دوباره مصمم شدم كه برم تو اينترنت و دوباره شانسم رو امتحان كنم و پكيج آموزشي شمارو ديدم و بعد از مشاهده ويديوهاتون متوجه شدم اين روش با روش هاي ديگه متفاوته و مي تونه خيلي اثرگذار باشه به همين دليل دانلودش كردم و الآن امروز به اميد خدا شروع كردم واسه ترك و روز اولمه، اميدوارم با اجراي روش هاي تيم شما بتونم براي هميشه اين كار بسيار زشت رو كنار بذارم.
لطفا برام دعا كنيد

سينا Also Commented

اعلام پاکی
هفدهمین روز پاکی خدایا شکرت


اعلام پاکی
۴۶ روز پاک پاکم
خدایا شکرت


اعلام پاکی
سلام.۳روز پاکی


Recent Comments by سينا

fgaaaa ahomayon
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۴۳۹۳۲۱۳


ثنا کائد
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


Masood Millionaire
وضعیت از در انتظار به ناموفق تغییر یافت


Masood Millionaire
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۷۹۴۹۶۰


fgaaaa ahomayon
وضعیت از در انتظار به ناموفق تغییر یافت