من اولین روزمه …

Comment on اعلام پاکی by روح الله هاشمی.

من اولین روزمه