سلام امروز روز ۸ هست. خدایا فقط اگر تو دستمو …

Comment on اعلام پاکی by ابوالفضل.

سلام امروز روز ۸ هست. خدایا فقط اگر تو دستمو بگیری می تونم این عدد رو به ۸۰ و حتی ۸۰۰ برسونم. ممنونم که هوامو داری.