سلام من دارم روز اول پاکی رو به پایان می …

Comment on اعلام پاکی by علی.

سلام من دارم روز اول پاکی رو به پایان می رسونم

علی Also Commented

اعلام پاکی
سلام ۲ روز ترک بودم دوباره برگشتم ولی با یکبار هیچ اتفاقی نمی افته و امیدم رو از دست نمیدم وبا قوت به راهم ادامه میدم


اعلام پاکی
سلام من ۱۲ روزه پاکم


اعلام پاکی
سلام من ۱۱ روزه پاکم