سلام بچه ها خدا قوت ۸ روز احساس خوب. …

Comment on اعلام پاکی by محمد @.

سلام بچه ها خدا قوت ۸ روز احساس خوب.

محمد @ Also Commented

اعلام پاکی
سلام بچه های عزیز من به حول و قوه الهی ۲۳ روزه ترک کردم واسه همتون آرزوی موفقیت دارم


اعلام پاکی
سلام دوستان عزیزم من امروز هفتمین روز پاکی رو دارم سپری میکنم روز ب زور حالو روزم بهتر و بهتر میشه. انشاءالله همتون از این امتحان موفق و سربلند بیرون بیاید.


اعلام پاکی
سلام دوستان عزیزم من امروز ب یاری خدا ۴ روزه ترک کردم خیلی خوب داره میگذره خدایا شکرت


Recent Comments by محمد @

sajjad bagheri
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


samira gilasi
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


sajjad bagheri
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۴۵۴۳۰۸۰


samira gilasi
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۴۲۴۸۸۷۱


فریبا یونسی
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت