سلام بچه ها خدا قوت ۲۸روزه ک ترک کردم حس …

Comment on اعلام پاکی by محمد @.

سلام بچه ها خدا قوت ۲۸روزه ک ترک کردم حس خوبیه

محمد @ Also Commented

اعلام پاکی
سلام عزیزان من امروز ۲۶ روز ه ک پاکم


اعلام پاکی
سلام دوستان عزیز ۶ روز عجب حس خوبیه


اعلام پاکی
۵ روز