۱۳ روز پاکی.بی نهایت شاد تر هستم.و خدا رو بیشتر …

Comment on اعلام پاکی by مهدی.

۱۳ روز پاکی.بی نهایت شاد تر هستم.و خدا رو بیشتر احساس میکنم واای خیلی لذت بخشه

مهدی Also Commented

اعلام پاکی
۱۲ روز پاکی.پروردگارا یاریمان کن.خودارضایی همچون گرگی است که ما در مقابلش عاجزیم و تسلیم مگر اینکه به این گرگ تغذیه ای ندهیم تا ضعیف بمونه…غذای این گرگ تفکرات و تصاویر محرکه
با همه ی این ها یاری خدا را همراه خودتون کنیم.همدیگه رو دعا کنیم.


اعلام پاکی
۱۱روز موفقیت.آب منی در پروستات با ورزش کردن جذب بدن میشه فلذا نیازتونو برطرف میکنه.پیشنهاد میکنم هر وقت بهتون فشار اومد پاشید ورزش کنید.


اعلام پاکی
روز دوم
😣