به میزانی که به تمرینات عمل کنید زود تر به …

Comment on ترک استمنا | ترک خودارضایی by Admin.

به میزانی که به تمرینات عمل کنید زود تر به پاکی میرسید.

Admin Also Commented

ترک استمنا | ترک خودارضایی
بله ، واقعا جواب میده


ترک استمنا | ترک خودارضایی
سلام عزیز ، به تمرینات عمل بکنید نتیجه میگیرید .
موفق باشید


ترک استمنا | ترک خودارضایی
سلام عزیز ، میتونید کارت به کارت کنید !
از طریق صفحه ی تماس با ما ، اقدام کنید.
موفق باشید.


Recent Comments by Admin

عوض شدن آلت تناسلی در اثر خودارضایی
سلام عزیز ، بخاطر خودارضایی هستش ، ترکش کن مشکلت حل میشه !
کلا هر چقدر خودارضایی کمتر باشه بهتره !


عوض شدن آلت تناسلی در اثر خودارضایی
سلام عزیز ، اره نگران نباش !


شک دارم پرده بکارتم سالم باشه
سلام عزیز ، کاملا طبیعی هستش ! نگران نباش !
خیالت راحت !
با یکبار دست زدن به بکارت ، هیچ اتفاقی نمی افتد .


شک دارم پرده بکارتم سالم باشه
سلام عزیز ، نترس و نگران نباش !


عوض شدن آلت تناسلی در اثر خودارضایی
سلام عزیز ، نگران نباشید ! از بسته آموزشی ترک خودارضایی تضمینی استفاده کنید ، نتیجه میگیرید.