خداخیرتون بده بنده هنوز نخریدم و تصمیم دارم بخرم ان …

Comment on ترک استمنا | ترک خودارضایی by امیرحسین.

خداخیرتون بده بنده هنوز نخریدم و تصمیم دارم بخرم ان شالله بتونم به توفیق الهی این ترک کنم.

Recent Comments by امیرحسین

اعلام پاکی
با سلام دوروز ، توکل برخدا