سلام ، این آموزش ترک خودارضایی چطوری هست ؟ منم خودارضایی …

Comment on خودارضایی by mehry.

سلام ، این آموزش ترک خودارضایی چطوری هست ؟
منم خودارضایی میکنم ولی میخواهم ترکش کنم.
ترک خودارضایی

Recent Comments by mehry

شمس مسعودی
وضعیت از در انتظار به ناموفق تغییر یافت


شمس مسعودی
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۸۷۲۷۸۹۴


jgdhbv hgfdff
بعد از پردازش اعمال پرداخت


jgdhbv hgfdff
شماره تراکنش بانکی: ۵۰۸۸۱۵۹۰۶۴۱


jgdhbv hgfdff
وضعیت از در انتظار به کامل تغییر یافت