سلام من شرف ازدواجم حس بدی دارم ک پردم سالم …

Comment on شک دارم پرده بکارتم سالم باشه by Seli.

سلام من شرف ازدواجم حس بدی دارم ک پردم سالم نباش جرات نمیکنم برم دکتر میترسم بگن ندارم خودمو میکشم توروخدا کمک کنید…….