خب اون بالا یکی گفته بود ایا مالیدن واژن خود …

Comment on شک دارم پرده بکارتم سالم باشه by ترس.

خب اون بالا یکی گفته بود ایا مالیدن واژن خود ارضایی حساب میشه شما گفتید بله پس ایا همون مالیدن واژن ممکنه به پرده اسیب برسونه؟

ترس Also Commented

شک دارم پرده بکارتم سالم باشه
من اونقدرواژنم رومی مالم که به یه حس لذت میرسم ایااین خودارضاییه


Recent Comments by ترس

hado mamoli
وضعیت از در انتظار به ناموفق تغییر یافت


hado mamoli
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۸۲۹۴۵۶۹


چگونه ثابت کنم دوستش دارم؟
سلام


محمد نوروزی
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


حسین احمدی
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت