هر چی نگاه میکنم گوشتیه اصلا شبی پرده نیس😕رابطه هم …

Comment on شک دارم پرده بکارتم سالم باشه by H.

هر چی نگاه میکنم گوشتیه اصلا شبی پرده نیس😕رابطه هم نداشتم ،انگشتمم تو نکردم،اما وقتی نگاه میکنم تا اندازه ی بند انگشت از ورودی تا واژن فاصله داره ک سرشم کلا بستستوگوشتیه،پردم سالمه ینی؟😕😥