سلام چندسال پیش که نمیدونستم این کار خودارضاییه زیردوش اب …

Comment on شک دارم پرده بکارتم سالم باشه by کوثر.

سلام چندسال پیش که نمیدونستم این کار خودارضاییه زیردوش اب خوابیدم وفشاراب وارد واژنم شد و کلی خون ازم رفت البته خون تایه روز ادامه داشت چندوقت پیش برای معاینه رفتم دکترگفت ک پردت گشاده بایکی رابطه داشتی منم گفتم سوالم اینه ایافشاراب باعث شده گشادبشه پردم ودکترشک کنه دراینده گواهی میدن بهم

Recent Comments by کوثر

عوض شدن آلت تناسلی در اثر خودارضایی
در اثرخودارضایی لب های کوچیک التم بزرگ شدن الان ترک کردم فقط مبخوام یه راهکار خونگی برا کوچیک شدن لبابگید