سلام من قبلا دوس پسرم ب زور بهم تجاوز کرد …

Comment on شک دارم پرده بکارتم سالم باشه by Fazi.

سلام من قبلا دوس پسرم ب زور بهم تجاوز کرد پشتم خوابیده بود و ی بی حس کننده زد و من اصلا نفهمیدم خودشم میگ ک نکردع جلوم و اینا ولی خیلی ترس دارم تو اینه هم دیدم ی سوراخ بازع انگشتمم داخل نکردم بعد رابطم ی قطره خون بعد یساعت دیدم ک گف مالع اینک بار اولت یودع و بزرگ بوده توروخدا کمکم کنین