واقعا عالی بود خدا کنه مشکل منم حل بشه …

Comment on ورکشاپ موفقیت by علی.

واقعا عالی بود خدا کنه مشکل منم حل بشه

Recent Comments by علی

مدیر
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۹۸۵۲۴۳۴


محمد مهدی مصدق
شماره تراکنش ۲۱۶۵۰۲۴۹


فرهاد ثقفی
بعد از پردازش اعمال پرداخت


فرهاد ثقفی
وضعیت از در انتظار به کامل تغییر یافت


فرهاد ثقفی
شماره تراکنش بانکی: ۴۸۵۱۹۱۳۵۶۹۲