واقعا عالی بود خدا کنه مشکل منم حل بشه …

Comment on ورکشاپ موفقیت by علی.

واقعا عالی بود خدا کنه مشکل منم حل بشه

Recent Comments by علی

اعلام پاکی
سلام دوستان ، من حدود ۳ ماه پیش این محصول خریدم و الآن به ۴۰ روز پاکی رسیدم ، هم خواستم تشکر بکنم و هم انگیزه بدم به دوستان که شما میتوانید .


رامین علیزاده
بعد از پردازش اعمال پرداخت


رامین علیزاده
وضعیت از در انتظار به کامل تغییر یافت


رامین علیزاده
شماره تراکنش بانکی: ۵۱۵۸۵۵۳۴۸۴۴


رامین علیزاده
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۷۸۸۷۵۲۱