داروی خودارضایی

بهتری داروی ترک خودارضایی

بهتری داروی ترک خودارضایی به نام خدا متاسفانه امروزه شاهد قرص هایی هستیم که برای ترک خودارضایی تجویز میشود ولی این قرص ها بسیار خطر ناک بوده و نوعی وسواس ایجاد میکند و باعث میشود کسی که قرص مصرف میکند به قرص خوردن اعتیاد پیدا کند و همیشه قرص بخورد …

ادامه نوشته »