خطرات خودارضایی

خطرات خودارضایی ترک مضرات خودارضایی برای ترک خودارضایی روی عکس بالا کلیک کنید. در این مطلب بصورت کامل با مضرات و خطرات خودارضایی بر اساس تحقیقات علمی آشنا می شوید. فروید، “پدر” علم روانکاوی، بر این باور است که برقراری رابطه جنـسی در انسان از دو خـواستگاه متفاوت نشات می گیرد. رویـکرد اولـیه غـریزی یـا […]