باور

توجه:وقتی شما میگویید:من میخواهم در آینده به فلان هدفم یا فلان آرزویم برسم,مغز شما این هدف و آرزوی شما را رها میکند چون شما گفتید در آینده نه آلان !!!!! اگر شما هرروز هدفتون رو در حالت هیپنوتیزم تصور بکنید به طرز باور نکردنیی خیلی زود و به سادگی به هدفتون از جمله ثروت و […]