بایگانی برچسب: خودارضایی واقعا مضر است؟

آیا خودارضایی مضر است؟

آیا خودارضایی مضر است؟ آیا خودارضایی مضر است؟ که استمناء؟ چرا مردم جلق زدن؟ است استمناء عادی؟ است استمناء مضر است؟ استمناء خود تحریک اندام تناسلی برای رسیدن به برانگیختگی جنسی و لذت بردن، معمولا به نقطه اوج لذت جنسی (اوج جنسی) است. این است که معمولا با لمس، نوازش، …

ادامه نوشته »