برای همیشه خودارضایی را ترک کنید

آموزش ترک گناه خودارضایی و تماشای فیلم های مستحجن با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان سلام و درود فراوان بر تمام کسانیکه مشتاق تجربه زندگی متفاوت و تشنه ی رسیدن به آرامش و یک زندگی پاک هستن ! بسیار مفتخریم که می توانیم با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی که روز به رزو […]