سلام ۲۱ روز پاکی خدا را شاکرم برای موفقیتم وهمچنین …

Comment on اعلام پاکی by Ali.

سلام ۲۱ روز پاکی خدا را شاکرم برای موفقیتم وهمچنین ممنونم از آقای رنجبری ودوستان عزیز که این محصول را برای کشور عزیزمان محیا کردند.آرزو موفقیت برای همتان دارم.😊

Ali Also Commented

اعلام پاکی
سلام ۴۱روز پاکی خدا را شاکرم من واسه تمام اعضا دعا میکنم که شما هم بتوانید این گناه کبیره را ترک کنید من هم محتاج دعا تک تک شما هستم.با تشکر از استاد رنجبری وهمکارانش خدا شما را حفظ کند.🌹


اعلام پاکی
سلام ۳۷ روز پاکی وحس خوب برای همه شما آرزو موفقیت دارم.😊


اعلام پاکی
سلام ۲۹روز پاکی وحس خوب دوستان خودتان را باور داشته باشید که میتوانید این گناه را ترک کنید. از خدا درخواست کنید چون شیطان ونفس اماره در مقابل عظمت خدا ناپدیدند ونابودند پس از خالقت با تمام وجود درخواست کنید تا بهت کمک کند.موفق باشید.