سلام بچه ها من از امروز شروع می‌کنم به امید …

Comment on اعلام پاکی by تنهای تنها.

سلام بچه ها من از امروز شروع می‌کنم به امید خدا 🤲🙏