سلام به برادرا خواهش می‌کنم برام دعا کنید منم جز …

Comment on اعلام پاکی by یا خدا.

سلام به برادرا خواهش می‌کنم برام دعا کنید منم جز خدا کسی رو ندارم کمکم کنه میخوام از همین لحظه یک ماه بعد بیام و آلام پاکی کنم تو رو خدا هرکی اینو میخونه به این ماهه عزیز رمضان برام دعا کنید 😭🙏 قول میدم یک ماه بعد بیام و اعلام پاکی کنم