سلام ۴۱روز پاکی خدا را شاکرم من واسه تمام اعضا …

Comment on اعلام پاکی by Ali.

سلام ۴۱روز پاکی خدا را شاکرم من واسه تمام اعضا دعا میکنم که شما هم بتوانید این گناه کبیره را ترک کنید من هم محتاج دعا تک تک شما هستم.با تشکر از استاد رنجبری وهمکارانش خدا شما را حفظ کند.🌹

Ali Also Commented

اعلام پاکی
سلام ۳۷ روز پاکی وحس خوب برای همه شما آرزو موفقیت دارم.😊


اعلام پاکی
سلام ۲۹روز پاکی وحس خوب دوستان خودتان را باور داشته باشید که میتوانید این گناه را ترک کنید. از خدا درخواست کنید چون شیطان ونفس اماره در مقابل عظمت خدا ناپدیدند ونابودند پس از خالقت با تمام وجود درخواست کنید تا بهت کمک کند.موفق باشید.


اعلام پاکی
سلام۲۶ روز پاکی خدایا سپاسگزارم آرزو موفقیت برای هم شما دارم🌹