الحدالله اصلا یادم نمیاد آخرین بار این عمل زشت رو …

Comment on اعلام پاکی by الحمدالله.

الحدالله اصلا یادم نمیاد آخرین بار این عمل زشت رو کی مرتکب شدم
به لطف الله شاید حدود ۱ سال پاکم