سلام دوستان وقت بخیر به لطف خداوند خالق عالم هستی ۵ روزه پاکم …

Comment on اعلام پاکی by رتبه ۱ کنکور ۱۴۰۰٫

سلام دوستان
وقت بخیر
به لطف خداوند خالق عالم هستی
۵ روزه پاکم

رتبه ۱ کنکور ۱۴۰۰ Also Commented

اعلام پاکی
به لطف خداوند بلند مرتبه ۵ روز پاک هستم


اعلام پاکی
سلام
وقت شما بخیر
۱ روز هستش پاکم