ادمین نامرد من یه مطلب نوشته بودم می تونست برای …

Comment on اعلام پاکی by من.

ادمین نامرد من یه مطلب نوشته بودم می تونست برای خیلیا مفید باشه چرا الان تو نظرات نیست؟