سلام من یک فرد فرد خیلی عالی هستم روز اول پاکی۹۹/۸/۱۵ …

Comment on اعلام پاکی by Sohrab.

سلام من یک فرد فرد خیلی عالی هستم
روز اول پاکی۹۹/۸/۱۵

Sohrab Also Commented

اعلام پاکی
روز اول


اعلام پاکی
هر روز بهتر از دیروز
روز هفدهم
*۱۷*


اعلام پاکی
روز شانزدهم به امید تداوم این ترک
۱۶#