روز چهارم ،🤘 فقط تاکی احساس بهبودی و سلامتی بهت …

Comment on اعلام پاکی by راضیم ازت.

روز چهارم ،🤘 فقط تاکی احساس بهبودی و سلامتی بهت دست میده؟

راضیم ازت Also Commented

اعلام پاکی
روز اول


اعلام پاکی
هر روز بهتر از دیروز
روز هفدهم
*۱۷*


اعلام پاکی
روز شانزدهم به امید تداوم این ترک
۱۶#