سلام اولین روز پاکی خداروشکر به امید پاکی همیشگی خدایا …

Comment on اعلام پاکی by محمد.

سلام اولین روز پاکی خداروشکر به امید پاکی همیشگی خدایا شکرت

محمد Also Commented

اعلام پاکی
سلام به نام خدا امروز اولین روز پاکی خداروشکر میکنم و امیدوارمم که همه پاک بشن