مرسی خدا جون اراده ی خوبی داشتم خودم خبر نداشتم …

Comment on اعلام پاکی by راضیم ازت.

مرسی خدا جون
اراده ی خوبی داشتم خودم خبر نداشتم
ببینید این خودارضایی رو بزرگ نکنید بخدا به راحتی میشه واسه همیشه کنارش *گذاشت‌‌‍‍‌_‌
روز دهم،🦾
۱۰#

راضیم ازت Also Commented

اعلام پاکی
روز اول


اعلام پاکی
هر روز بهتر از دیروز
روز هفدهم
*۱۷*


اعلام پاکی
روز شانزدهم به امید تداوم این ترک
۱۶#