روز یازدهم دیگه کم کم داره اثراتش از بین میره …

Comment on اعلام پاکی by راضیم ازت.

روز یازدهم
دیگه کم کم داره اثراتش از بین میره
حس فوق العاده ای هست
آرزوی رهایی برای همه،🤗
*۱۱*

راضیم ازت Also Commented

اعلام پاکی
روز اول


اعلام پاکی
هر روز بهتر از دیروز
روز هفدهم
*۱۷*


اعلام پاکی
روز شانزدهم به امید تداوم این ترک
۱۶#