روز چهارم من اراده اهنین دارم …

Comment on اعلام پاکی by Amin.

روز چهارم من اراده اهنین دارم

Amin Also Commented

اعلام پاکی
روز پنجم الهی شکر


اعلام پاکی
روز سوم


اعلام پاکی
سلام ببخشید یه سوال دیگه داشتم تو تمرین شبیه سازی یعنی اینکه باید فیلم های مستهجن نگاه کنیم و بتونیم جلو خودمون بگیریم؟ لطفا بیشتر در مورد این تمرین توضیح بدین من بیشتر وقتی میرم رخت خواب وقتی خوابم نمی بره به این کار دچار میشم