روز ۳ ب امید خدا موفق میشوم چون این خواست …

Comment on اعلام پاکی by .

روز ۳ ب امید خدا موفق میشوم چون این خواست اوست

Also Commented

اعلام پاکی
روز ۴
انشالله موفق میشوم


Recent Comments by

باور
سلام اقای رنجبری امید ک خوب باشین
چند بار در سایت پیام دادم ولی جواب من را ندادین خواستم اینجا برایتان یک پیام بگذارم
و شماره وتس اپ و تلگرام ک در سایت است اونم کارن نمیکنه چطور میتوانم با شما در تماس شوم یک شماره وتساب ی تلگرام برایم بفرستین .
ممنون