روز ۴ انشالله موفق میشوم …

Comment on اعلام پاکی by SJA.

روز ۴
انشالله موفق میشوم

SJA Also Commented

اعلام پاکی
روز ۳ ب امید خدا موفق میشوم چون این خواست اوست


Recent Comments by SJA

باور
سلام اقای رنجبری امید ک خوب باشین
چند بار در سایت پیام دادم ولی جواب من را ندادین خواستم اینجا برایتان یک پیام بگذارم
و شماره وتس اپ و تلگرام ک در سایت است اونم کارن نمیکنه چطور میتوانم با شما در تماس شوم یک شماره وتساب ی تلگرام برایم بفرستین .
ممنون