سلام این بسته شامل چه مواردی هست؟ درضمن شما تضمین میکنید …

Comment on اوج جذابیت by رضا.

سلام
این بسته شامل چه مواردی هست؟
درضمن شما تضمین میکنید که این بسته برای ما مفید؟