سلام واقعیت داره چه تضمینی هست که بشه به اهدافم …

Comment on باور by علی جی ۵.

سلام واقعیت داره چه تضمینی هست که بشه به اهدافم رسید

Recent Comments by علی جی ۵

ترک خود ارضایی
سلام واقا این روشی که تو صفحه گفتن واقعا می شود ترک کرد فقط باید از این روش استفاده کرد