سلام عزیز ، کتاب را حداقل ۲۰ بار مطالعه کنید. …

Comment on باور by Admin.

سلام عزیز ، کتاب را حداقل ۲۰ بار مطالعه کنید. متوجه میشید.

Admin Also Commented

باور
سلام عزیز
سپاس از پرداخت شما
لینک دانلود به ایمیلتان ارسال شد.
موفق باشید.


باور
سلام عزیز
هم به موبایلتون ارسال کردم و هم به ایمیلتون
موفق باشید


باور
سلام عزیز
۴ فایل صوتی و ۱ فایل متنی وجود دارد.


Recent Comments by Admin

اعلام پاکی
سلام عزیز ، سعی کنین بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب ، تمرین انجام بدین !
اگر نمازتون قضا میشه ، باید کمی زودتر از خواب بلند بشید.


اعلام پاکی
سلام عزیز ، از اسمش معلومه :(شبیه سازی)
شبیه سازی هر چقدر به واقعیت نزدیک تر باشه ،بهتره !!


اعلام پاکی
سلام عزیز ، حداقل تا ۴۰ روز پاکی باید گوش کنید ، هر چقدر بیشتر بهتر


اعلام پاکی
سلام عزیز ، بله کنترل میکنه


اعلام پاکی
سلام عزیزم ، نظرت نه تنها مفید نبود بلکه میتونست بچه ها رو منحرف هم بکنه !!