سلام اقای رنجبری امید ک خوب باشین چند بار در …

Comment on باور by SJA.

سلام اقای رنجبری امید ک خوب باشین
چند بار در سایت پیام دادم ولی جواب من را ندادین خواستم اینجا برایتان یک پیام بگذارم
و شماره وتس اپ و تلگرام ک در سایت است اونم کارن نمیکنه چطور میتوانم با شما در تماس شوم یک شماره وتساب ی تلگرام برایم بفرستین .
ممنون

Recent Comments by SJA

اعلام پاکی
روز ۴
انشالله موفق میشوم


اعلام پاکی
روز ۳ ب امید خدا موفق میشوم چون این خواست اوست